W.D. CIVIL
บริษัท ดับบลิว.ดี.ซีวิล เอ็นจิเนียร์ แอนด์ บิลดิ้ง จำกัด

เข็มดี มีคุณภาพ

เสาเข็มคอนกรีต

คุณสมบัติของวัสดุเสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารพานิชย์และบ้านพักอาศัยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง กรรมวิธีที่ใช้ในการลงเสาเข็มจะเป็นการตอกกระแทกลงไปในดินโดยใช้ปั้นจั่นซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย

 

คอนกรีต

ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ ซม.2 เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ทรงกระบอกขนาด ø 6" x 12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน ใช้ซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอเมริกัน ASTM Designation C150 Type III มีสว่นผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร ของคอนกรีตลวด

ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง

เป็นเหล็ก Single wire ชนิด Stress-relived Indented Type กำลังดึงประลัยสูงสุดของลวดเหล็กกำลังสูงไม่ต่ำกว่า 17,500 กก. ลวดเหล็กกำลังสูงสุดถูกเหยียบด้วยแรงไม่น้อยกว่า 70% ของกำลังประลัยสูงสุดเพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

เหล็กลูกตั้ง

ใช้เหล็ก Structural Grade มีกำลังของจุดยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 2,300 กก./ซม.

เสาเข็มตัวไอ (I)

I-SHAPE PILES SPECIFICATION

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทเสาเข็มตัวไอ ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง เสริมด้วยลวดอัดแรง Single wire มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น งานฐานราก บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน งานรั้ว และงานกำแพงกันดินเป็นต้น

รูปตัด TYPE W (Kg/m) P (cm) A (cm2) SAFE LOAD (Ton.) SIZE
icon I 15 36 72 150 1-5 0.15x0.15x2.0 - 10.0 m.
icon I 18 51.8 89 216 6-15 0.18x0.18x6.0 - 18.0 m.
icon I 22 82.6 109 344 20-25 0.22x0.22x2 18.0 - 21.0 m.
icon I 22 มอก. 94.3 108 393 20-25 0.22x0.22x2 @ 18.0 - 21.0 m.
icon I 26 110.4 127 460 30-35 0.26x0.26x18.0 - 24.0 m.
icon I 26 มอก. 117.6 128 490 30-35 0.26x0.26x18.0 - 24.0 m.
icon I 30 144.0 147 600 40-45 0.30x0.30x18.0 - 24.0 m.
icon I 30 มอก. 158.4 147 660 40-45 0.30x0.30x18.0 - 24.0 m.
icon I 35 194.6 174 811 50-55 0.35x0.35x18.0 - 25.0 m.
icon I 35 มอก. 297.6 192 880 50-55 0.35x0.35x18.0 - 25.0 m.
icon I 40 297.6 192 1,240 60-70 0.40x0.40x21.0 - 26.0 m.

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

Square Piles SPECIFICATION

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง เสริมด้วยลวดอัดแรง Pc Wire มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดกลาง เช่น งานฐานราก บ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ เป็นต้น

 

รูปตัด TYPE W (Kg/m) P (cm) A (cm2) SAFE LOAD (Ton.) SIZE
icon S 18 77.8 72 324 15-25 0.18x0.18x6.0 - 21.0 m.
icon S 22 116.2 88 484 25-30 0.22x0.22x2 18.0 - 21.0 m.
icon S 26 162.2 104 676 30-40 0.26x0.26x18.0 - 24.0 m.
icon S 30 216.0 120 900 40-50 0.30x0.30x18.0 - 24.0 m.
icon S 35 294.0 140 1,225 50-60 0.35x0.35x18.0 - 26.0 m.
icon S 40 384.0 160 1,600 60-80 0.40x0.40x18.0 - 26.0 m.
  1. น้ำหนักความปลอยภัยที่ระบุไว้ ใช้ได้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคุณสมบัติของดิน
  2. ความยาวของเสาเข็มผลิตตามความประสงค์ของผู้ซื้อ
  3. เสาเข็มชนิดต่อกัน มีทั้ง ชนิดต่อด้วยปลอกเหล็กเหนียว และชนิดต่อโดยการเชื่อม
  4. เสาเข็มขนาดอื่นนอกจากที่ระบุไว้ สามารถผลิตได้ตามสั่ง
  5. บริษัทฯ มีบริการด้านเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเขื่อน

Sheet pile ขนาดต่าง ๆ (Earth retaining Wall P.C. Pile / Sheet Pile)

ผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับโมเมนต์ดัดใช้งาน และความยาวเสาเข็ม

รูปตัด ขนาดเสาเข็ม พื้นที่หน้าตัด (cm2)
icon Sheet pile I 25x50 1,250
icon Sheet pile I 30x50 100-150
icon P.C. pile I 35x40 1,045
icon P.C. pile I 40x45 1,600
icon P.C. pile I 40x50 1,640
ผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับโมเมนต์ดัดใช้งาน และความยาวเสาเข็ม

แผ่นผนังกันดิน

Retaining Wall

ความหนาตั้งแต่ 5-12 cm. ขนาดความกว้าง ความยาว ตามแบบที่ต้องการ รวมถึงรับออกแบบตามการใช้งานเป็นพิเศษ

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

Sheet Flooring

เป็นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ รูปหน้าตัด เหมือนแผ่นกระดาน ทำหน้าที่ทั้งเป็นแบบหล่อ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงสร้างช่วยรับน้ำหนัก เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทำให้งานก่อสร้างสะดวก เสร็จรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รับออกแบบขนาดมาตรฐาน ขนาดกว้าง 0.35 ความหนา 5 cm. ความยาวไม่เกิน 7 m.

รับออกแบบขนาดมาตรฐาน

ขนาดกว้าง 0.35 ความหนา 5 cm. ความยาวไม่เกิน 5 m. รับน้ำหนักบรรทุกจรปลอดภัย 150-300 kg/cm2

 

ประเภท ขนาด (เมตร)
ขนาดลวด 4 0.35 x 2.25 x 4
0.35 x 2.65 x 4
0.35 x 3.00 x 4
0.35 x 3.50 x 4
0.35 x 4.00 x 4
ขนาดลวด 5 0.35 x 2.25 x 5
0.35 x 2.65 x 5
0.35 x 3.00 x 5
0.35 x 3.50 x 5
0.35 x 4.00 x 5
ขนาดลวด 6 0.35 x 2.25 x 6
0.35 x 2.65 x 6
0.35 x 3.00 x 6
0.35 x 3.50 x 6
0.35 x 4.00 x 6
ขนาดลวด 7 0.35 x 2.25 x 7
0.35 x 2.65 x 7
0.35 x 3.00 x 7
0.35 x 3.50 x 7
0.35 x 4.00 x 7

ท่อท่อคอนกรีตระบายน้ำ

Concrete Pipes

ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นรางที่มีคุณภาพ ผลิตโดยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน

 

 

ประเภทท่อระบายน้ำ ø ขนาดท่อ D (เมตร) ความหนาท่อ T (เมตร)
ท่อคอนกรีต แบบไม่เสริมเหล็ก 0.40 0.06
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 0.06
ท่อคอนกรีต แบบไม่เสริมเหล็ก 0.60 0.75
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 0.75
ท่อคอนกรีต แบบไม่เสริมเหล็ก 0.80 0.95
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.80 0.95
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00 0.11
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.20 12.50
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.50 15.00

บ่อพักระบายน้ำ

Concrete Manhole

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปประเภทบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งใช้งานร่วมกันกับท่อคอนกรีตระบายน้ำเสีย โดยการสวมท่อคอนกรีตเข้ากับบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งจัดวางห่างกันเป็นระยะๆ บ่อพักคอนกรีตประเภทนี้ มีหน้าที่ในการดักตะกอนต่างๆ ที่มากับท่อระบายน้ำเสียเป็นหลัก บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โดยการเปิดช่องไว้เพื่อสวมท่อระบายน้ำเสีย และโผล่เหล็กเสริมไว้ที่ปากบ่อพัก เพื่อต่อปากบ่อให้เสมอระดับพื้นถนน ตามระยะการฝังที่แตกต่างกันไปตามระยะทาง การเลือกใช้ขนาดบ่อพักคอนกรีตนั้น ขึ้นอยูกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำเป็นหลัก

 

 

ขนาดท่อ ø (เมตร) D (เมตร) H (เมตร) W (เมตร) L (เมตร) T (เมตร)
0.40 0.57 0.87 0.75 0.75 0.075
0.60 0.80 1.10 1.00 1.00 0.10
0.80 0.99 1.39 1.25 1.20 0.10
1.00 1.22 1.69 1.49 1.24 0.12
1.20 1.45 1.92 1.74 1.24 0.12
1.50          

ฐานรากสำเร็จรูป

เหมาะสำหรับ โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ต้องการความรวดเร็วในงานฐานรากซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเข้าแบบและค่าแรงคนงาน มีความแข็งแรง ทนทาน

 

 

ประเภท กว้าง (เมตร) ยาว (เมตร) สูง (เมตร)
ฐานรากสำเร็จรูป 40 40 20
ฐานรากสำเร็จรูป 40 40 40
ฐานรากสำเร็จรูป 45 45 20
ฐานรากสำเร็จรูป 45 45 40
ฐานรากสำเร็จรูป 50 50 20
ฐานรากสำเร็จรูป 40 40 40
Loading ...